dissabte, 28 de març de 2009

A la fontana del verger



















A la fontana del verger,
on l'herba té un verd rialler
a l'ombra d'un arbre fruiter,
amb blanques flors d'adorn joiós
i ocells sonant llur cant primer,
sola i marrida trobada he
la qui refusa el meu deport.





Aquest fragment del poema A la fontana del verger pertany a Marcabrú nascut l'any 1130 i mort l'any 1149. Poques coses sabem sobre la vida d'aquest autor trovadoresc nat a Gascunya al segle XIII. Sabem que treballà a la cort d'Alfons VII de Castella i que tenia un estil molt moralista molt agressiu i que era molt crític amb l'amor cortés.

1 comentari: